Transporte

Expreso Minuano

Teléfono: 4452 5364 (Treinta y Tres), 2402 5075 (Montevideo)
Agencia: Pablo Zufriategui 216 (Treinta y Tres).

1

Empresa Núñez

Teléfono: 44523073 (Treinta y Tres), 2402 5363 (Montevideo)
Agencia: Manuel Lavalleja y Manuel Freire

Montevideo – Treinta y Tres – Rio Branco

2

Rio Branco – Treinta y Tres – Montevideo

3

Montevideo – Treinta y Tres – Melo

4

Melo – Treinta y Tres – Montevideo

5

EGA

Teléfono: 44522680 (Treinta y Tres); 24025164 al 67 (Montevideo)
Agencia: Andrés Spikerman 1449 esq. Manuel Lavalleja.

Montevideo – Treinta y Tres – Melo

6

Melo – Treinta y Tres – Montevideo

7

Rutas del Plata – (EGA)

Teléfono: 44522680 (Treinta y Tres); 24025164 al 67 (Montevideo)
Agencia: Andrés Spikerman 1449 esq. Manuel Lavalleja
8

Tur Este

Teléfono: 4452 3516 (Treinta y Tres); 4223 7323 (Maldonado)
Agencia: Pablo Zufriategui 209 esquina Pablo Zufriategui

Treinta y Tres – Maldonado – Treinta y Tres

9

Treinta y Tres – Chuy – Treinta y Tres

10